جشنواره زمستان 97

cp-mini

منتشر شده توسط مدیر سایت در . در اندازه کامل 64×30 پیکسل.